Vi går igen videre og præsenterer denne gang resultater fra undersøgelsen, som omhandler de handicapkompenserende ordninger, som man kan gøre brug af på arbejdsmarkedet. Denne undersøgelse har udgangspunkt i døve, som er i arbejde, og er blevet spurgt om de enten har brugt eller nu bruger de forskellige ordninger.

De væsentligste pointer må være:

  • 3 ud af 4 (75%) af døve på arbejdsmarkedet bruger personlig assistance i form af tegnsprogstolk
  • Næsten halvdelen har fået bevilget forskellige hjælpemidler ifm. deres arbejde
  • Omkring 20% har brugt eller bruger nu ordningen om løntilskud
  • Et stort flertal på 90% har aldrig brugt mentorordningen

Det er måske en udbredt holdning, at man vil klare sig uden tilskud mv. fra jobcentret, for at vise at man sagtens kan selv og ikke vil have hjælp. Det er ærgerligt, for der kan gå meget energi til spilde på fx kommunikation, og netop det at man bruger disse ordninger, vil kunne løfte fagligheden. Det bliver nemmere at fokusere på sit arbejde og den faglighed som hver især står for, når man bruger de kompenserende ordninger.

Er du i tvivl, om du kan få udbytte af de forskellige ordninger? Kontakt os endelig og spørg nærmere.

Vi går videre i dybden med resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Her sætter vi fokus på efteruddannelse, hvor de vigtigste pointer må være:

  • Mere end 1/3 af respondenterne har aldrig fået en efteruddannelse
  • Meget få har fået FVU undervisning i dansk eller matematik
  • Egne vurderinger af sit dansk niveau hænger sammen med længden af sin uddannelse

Fra den første video husker vi, at baggrunden for undersøgelsen er at alle aldersgrupper er repræsenteret, og er geografisk rimelig spredt over hele landet. Vi husker også at der er en overrepræsentation af døve med lange uddannelser (53% af samtlige respondenter).

Har du spørgsmål eller kommentarer – kontakt os meget gerne! Kontaktinfo ses til sidst i videoen.

I sommers udførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt døve på arbejdsmarkedet. Denne video præsenterer baggrund og grundlag for resultaterne fra undersøgelsen, og er den første i en række videoer den kommende tid.

God fornøjelse!

14937329_1200201240049843_4993324112279151317_n

En døv medarbejder i Fakta er i øjeblikket centrum i en sand lovestorm på de sociale medier. Det er et glimrende eksempel på, hvordan de gode historier kan gøre en forskel.

Læs mere hos de forskellige medier her:

loud.land

BT.dk

TV2.dk

dagens.dk

TV2 Lorry

Dette beviser på bedste vis, at døve sagtens kan have en plads på arbejdsmarkedet. Herfra vil vi gerne rose dette fantastiske initiativ!

Castberggård siger snart farvel til en dygtig og afholdt medarbejder, der går på efterløn. Derfor søger Castberggård en ny, dygtig rengøringsassistent. Se stillingsopslaget her hvor der også er en tegnsprogsoversættelse leveret af Tegn Nu.

25/11-2016: Jobbet er besat.

Er du interesseret i at følge med i hvilke jobopslag der kommer inden for døve- og tegnsprogsområdet? Vores samarbejdspartner, projektet Tegn Nu, tilbyder nu tegnsprogsversioner af udvalgte jobopslag på deres hjemmeside: tegnnu.dk/jobopslag

God fornøjelse!

Vi har fået endnu et jobopslag, denne gang fra Aarhus Døveforening, som søger en projektleder. Er du interesseret? Læs/se mere her: Stillingsopslag

Opdatering 24/10: ansøgningsfrist overskredet

Vi er blevet kontaktet af en arbejdsgiver på Fyn, som er interesseret i at ansætte en døv eller hørehæmmet person. Vi formidler hermed jobopslag fra virksomheden.

Opdatering d. 6/10: Jobbet er besat.

Vi vil gerne sige tak for de mange besvarelser, der er kommet ind. Vi er utrolig glade for, at der er kommet så mange besvarelser.

Resultaterne vil vi offentliggøre i løbet af august-september.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og på gensyn i august måned!

Spørgeskema

Er du døv og har arbejde? Så hjælp med at udfylde dette spørgeskema. Hvis du ikke har arbejde, skal du ikke bruge tid på at svare.

Der kommer en undersøgelse senere om døve, der ikke er i beskæftigelse.
Resultaterne skal bruges til:

1) at få mere viden om døves forhold på arbejdsmarkedet.

2) at give et indblik i døves forhold på arbejdsmarkedet og hvilke temaer (fx tolkning, uskrevne regler, kommunikation ml. døve og hørende osv.), døve synes er vigtige.

3) være med til udvikle initiativer (som fx kurser, arrangementer, netværk osv.), som kan være med til at give døve bedre muligheder for at fastholde job.

Dine svar er derfor vigtige, ikke kun for dig selv men også for andre. Vi beder dig svare så ærligt som muligt på spørgsmålene.

Tag dig god tid til at se spørgsmålene igennem, før du svarer. Det tager ca. 15-20 min.

På forhånd tak.

Spørgeskemaet kan findes her