Danske Døves Landsforbund har deres Landsmøde i den kommende weekend, denne gang foregår det i Aarhus. Castberggård vil være repræsenteret ved en af standene. Vi ses!

En aktiv arbejdsgruppe bestående af tre fleksjobbere, Stine, Helle og Carina har kontaktet os på Castberggård Job- og Udviklingscenter, for at høre om vi kan arrangere et kursus for døve fleksjobbere. Det bakker vi selvfølgelig op om, og i første omgang er der oprettet en facebook-gruppe, hvor de tre er administratorer. Det er en lukket gruppe kun for de personer, som er visiteret til fleksjob.

Er du døv og fleksjobber, eller kender du en der har fleksjob? Så kig endelig indenfor i facebook-gruppen døve fleksjobbere!

Vi byder her velkommen til vores nye kollega, Merethe Fuder Rasmussen, som har første arbejdsdag i dag den 3. april.

Det er altid gratis at kontakte os! Skriv på mo@cbg.dk eller skype michael.cbg.

Er du interesseret i at arbejde på lager? Se her!

IKEA Odense tilbyder en virksomhedspraktik på deres lager, meget gerne til en døv eller hørehæmmet person. Hvis vi finder den rette person, kan der blive mulighed for efterfølgende ansættelse.

Praktikken er:

 • 20-25 timer ugentligt
 • Truckcertifikat er ikke et krav, men en fordel hvis du har
 • Alm. kørekort (kat. B) er et krav
 • Arbejdsopgaver er kørsel med truck/palleløfter, oprydning mv.

Kontakt Michael Olesen på Castberggård hurtigst muligt, hvis du er interesseret, og hør mere om mulighederne. Mail mo@cbg.dk eller SMS 2677 0508.

Har du lyst til at arbejde på Castberggård? Her er chancen – der søges en dygtig rengøringsassistent til ansættelse pr. 1. marts. Se stillingsopslaget her og på Castberggårds hjemmeside her

Ansøgningsfrist overskredet.

I Aarhus arbejder en hørehæmmet landmåler hos firmaet LE34. Det er der kommet en flot artikel ud af på deres hjemmeside: www.le34.dk

Fagbladet fra Kort- og Landmålingsteknikernes Forening, Målebladet, har også udgivet en længere artikel som kan ses her: Målebladet

Der er endda også blevet lavet et videoportræt af arbejdspladsen, og hvordan de håndterer det at have en hørehæmmet ansat. Det illustrerer på glimrende vis, hvilke udfordringer der kan være og hvordan man løser disse.

Center for Tegnsprog – Ordbogsafdelingen søger en ny projektmedarbejder. Se her

Ansøgningsfrist udløbet.

I denne 4. del af spørgeskemaundersøgelsen sætter vi spot på jobtilfredsheden – er døve på arbejdsmarkedet tilfredse med deres arbejde? Vi ser på selve tilfredsheden, men også på sygemeldinger og hvilke temaer respondenterne har svaret på er de vigtigste i forhold til det at være døv på arbejdsmarkedet.

De væsentligste pointer i denne sammenhæng, ud fra hvad vi har fundet ud af gennem spørgeskemaundersøgelsen er:

 • Generel høj tilfredshed med sit arbejde
 • Et lavt sygefravær generelt, rigtig mange har svaret at de sjældent er syge
 • Det vigtigste tema er “kommunikation mellem døve og hørende”

 

Vi går igen videre og præsenterer denne gang resultater fra undersøgelsen, som omhandler de handicapkompenserende ordninger, som man kan gøre brug af på arbejdsmarkedet. Denne undersøgelse har udgangspunkt i døve, som er i arbejde, og er blevet spurgt om de enten har brugt eller nu bruger de forskellige ordninger.

De væsentligste pointer må være:

 • 3 ud af 4 (75%) af døve på arbejdsmarkedet bruger personlig assistance i form af tegnsprogstolk
 • Næsten halvdelen har fået bevilget forskellige hjælpemidler ifm. deres arbejde
 • Omkring 20% har brugt eller bruger nu ordningen om løntilskud
 • Et stort flertal på 90% har aldrig brugt mentorordningen

Det er måske en udbredt holdning, at man vil klare sig uden tilskud mv. fra jobcentret, for at vise at man sagtens kan selv og ikke vil have hjælp. Det er ærgerligt, for der kan gå meget energi til spilde på fx kommunikation, og netop det at man bruger disse ordninger, vil kunne løfte fagligheden. Det bliver nemmere at fokusere på sit arbejde og den faglighed som hver især står for, når man bruger de kompenserende ordninger.

Er du i tvivl, om du kan få udbytte af de forskellige ordninger? Kontakt os endelig og spørg nærmere.